Zarządzanie rożnorodnością- jest to strategia zarządzania personelem, ktora zakłada, iż rożnorodnośc w miejscu pracy jest kluczowym zasobem organizacji, ktory przyczynia się do jej rozwoju oraz realizacji celow biznesowych.

Pracodawcy uświadamiają sobie, że skuteczne zarządzanie organizacją musi wziąc pod uwagę fakt rożnorodności pracownikow/pracownic, klientow/klientek, a także dostawcow i kontrahentow. Zarządzanie rożnorodnością jest przemyślaną strategią ktora zakłada, że rozwoj firmy i realizacja jej celow biznesowych będą skuteczniejsze, jeśli dostrzeże się oraz wykorzysta rożne doświadczenia i potrzeby występujące w organizacji oraz w jej otoczeniu.
Zarządzanie rożnorodnością w miejscu pracy jest to zrozumienie, że rożnice między ludźmi w miejscu pracy, jak i na rynku pracy mogą przyczynic się do osiągnięcia korzyści przez firmę. Zarządzanie rożnorodnością dotyczy sposobu kreowania polityki personalnej firmy pozwalającego na efektywne wykorzystanie puli talentow dostępnej na rynku pracy. Jest działaniem szerszym, od wdrażanie praktyk antydyskryminacyjnych, bowiem zakłada stworzenie takich warunkow instytucjonalnych w organizacji, w ktorych każdy zatrudniony ma szansę, na pełną partycypację w jej rozwoju. Skuteczne zarządzanie rożnorodnością polega na uznawaniu odmienności i rożnic indywidualnych pracownikow oraz zapobieganiu sytuacjom, w ktorych pracownicy są z powodu swojej odmienności dyskryminowani. Zarządzanie rożnorodnością należy rozumiec szerzej niż samą rożnorodnośc.
Cele:
tworzenie warunkow rozwoju dla pracownikow
zapobiega dyskryminacji
podnosi konkurencyjnośc firmy
podnosi lojalnośc wśrod pracownikow

Korzyści:
dobra opinia dla firmy
podwyższenie wartości kultury wewnątrz organizacji
polepszanie motywacji wśrod pracownikow
większa kreatywnośc i innowacyjnośc pracownikow

Sznajder A., Przewodnik po zarządzaniu rożnorodnością, W&B, Warszawa 2013, s.
D.A. Thomas, Diversity as Strategy , Harvard Business Review , September 2004.