Turinys


1. Įmonės misija. 4


2. Įmonės tikslai 4


3. Įmonės situacijos analizė. 4


3.1. Prekės, kainos, paskirstymo, rėmimo analizė.. 5


3.1 pav. AB “Anyk?čių Vynas” prekių savikainos struktūra. 6


Alkoholinių gėrimų pardavimas Lietuvoje, tūkst.Lt 9


3.2. AB “Anyk?čių Vynas” vartotojų analizė.. 9


Alkoholinių kokteilių tikslinės rinkos parinkimas. 11


3.3. Marketingo aplinkos analizė.. 11


3.4. Perspektyvų tyrimas. 16


4. AB “Anyk?čių Vynas” marketingo tikslai 17


5. AB “Anyk?čių Vynas” marketingo strategija. 18


“Vartotojas/prekė” matrica. 18


1. Įmonės misija
AB “Anyk?čių Vynas“ yra viena i? seniausiai veikiančių Lietuvos įmonių, įkurta 1926 metais. Jos įkūrėjas - diplomuotas agronomas Balys Karazija - i?nuomoto namo rūsyje įsteigė vaisvynių dirbtuvėlę ir u?raugė pirmąjį obuolių vyną. 1938 metais tarptautinėje parodoje Pary?iuje B.Karazijos vynas "Birutė" pelnė pagrindinį prizą, o vynas "Senasis vynas" ir "Banga" - aukso medalius. 1939 metais gamykloje buvo pagaminta 900 000 litrų vyno. Nuo to laiko natūralus vaisių ir uogų vynas tapo tradicinis lietuvi?kas gėrimas. 1940 m., įmonės savininkui pasitraukus į Vokietiją, įmonė buvo valstybės i?pirkta ir suvalstybinta. Sukauptas vyno gamybos ?inias bei patirtį i?saugojo ir puoselėjo ?alyje likę specialistai. Septintame de?imtmetyje, po ma?daug de?imt metų trukusios rekonstrukcijos, "Anyk?čių vynas" labai i?siplėtė. Natūralūs vynai buvo eksponuojami tarptautinėse parodose JAV, Danijoje, Čilėje, Mongolijoje, Lenkijoje ir kitur, kur susilaukė labai gero įvertinimo. 1979 metais jau buvo pagaminta vir? 20 milijonų litrų vyno.


Nuo 1988 m. pagal ?veicarų firmos "Unipektin" technologiją pradėtos gaminti koncentruotos obuolių sultys. Koncentruotos obuolių sultys, obuolių aromatas ir obuolių i?spaudos eksportuojami į Vokietiją bei kitas Vakarų Europos ?alis. Paskutinį XX a. de?imtmetį, kartu su nepriklausomybės atkūrimu, prasidėjo AB "Anyk?čių vynas" atgimimas. Anyk?tėnai vyndariai sugebėjo i?saugoti per daugelį metų sukauptą patyrimą bei i?bandytas technologijas. 1992 m. sumontuota na?i vyno i?pilstymo linija, sukomplektuota i? itali?kų bei voki?kų įrengimų. 1996 m. alkoholinių gėrimų asortimentas papildomas nauja gėrimų grupe, pradedamas gaminti brendis.


1997 metais sumontuota moderni Itali?ka putojančio vyno gamybos linija ir pradėta putojančio vyno gamyba. 1999 m. pabaigoje bendrovėje įdiegta kokybės valdymo sistema ISO 9002. Įsisavinta degtinės gamybos technologija ir pradėtos gaminti degtinės.


2001 m. "Anyk?čių vynas" pirmasis pradėjo gaminti sidrą. Vartotojams pristatytas obuolių sidras "Cool drink". 2001 m. pabaigoje i?leid?ia naujos kokybės, at?aldymo metodu pagamintą, "Ledo" degtinę. 2002 m. prad?ioje bendrovė priimta į Europos kulinarinio paveldo tinklą ir atstovauja Auk?taitijos regioną. Kulinariniu paveldu pripa?inti tradiciniai, i? vietinės ?aliavos gaminami desertiniai vynai: "Aronijos", "Juodųjų serbentų", "Raudonųjų serbentų", taip pat vynas "Pikų dama", glintveinas "Kalėdinis", sidras "Cool drink" bei "Natūralių vynų kolekcijos" pusiau sausas obuolių natūralus vynas, pusiau saldus obuolių natūralus vynas, pusiau saldus juodųjų serbentų vynas. 2002 m. prad?ioje pristatyta Lietuvos vynininkystės tradicijas propaguojanti speciali "Anyk?čių vyno" ekskursijų programa "Vyno kelias Lietuvoje", kurios metu galima susipa?inti ne tik su Lietuvos vynininkystės istorija, gėrimų gamybos ypatumais, bet ir padegustuoti gaminamus vynus. 2002 m. vartotojams pasiūlomas naujas "Anyk?čių vyno" produktas - ?koti?kas viskis "Real scotch whisky". Pradedama gaminti originali aromatizuota degtinė "Stumbrinė". 2002 m. pabaigoje bendrovės kokybės vadybos sistema sertifikuota pagal naują ISO 9001:2000 standartą.


Bendrovės gaminamų prekių asortimentas yra pakankamai platus ir jis nuolat atnaujinamas. Todėl įmonės misija skamba taip: “Diegiant naujausias technologijas, gaminti kokybi?kas ir nebrangias prekes, i?laikyti ir plėsti alkoholinių gėrimų rinką Lietuvoje”.


2. Įmonės tikslai
Sprend?iant pagal įmonės misiją, galima suformuluoti sekančius tikslus:


1. Įdiegti naujas vyno gamybos technologijas per ateinančius metus.


2. Lietuvos alkoholinių gėrimų rinkos dalį padidinti iki 5 %.

3. Įmonės situacijos analizė?iuo metu AB “Anyk?čių Vynas”gaminama ?iuos alkoholinius gėrimus:


- trauktinės “Bobelinė“, “Puntukas“, “Tikra starka“,


- degtinės “Ledo”, “Ledo premium”, “Ledo lime”, “Ledo melon”, “Stumbrinė”, “Pipirinė”, ”Lituanica”, “Fortas”


- vynai “Juodųjų serbentų natūralus”, “Spanguolių natūralus”, “Obuolių natūralus”, “ Vy?nių natūralus”, “Pikų dama”, “Cabernet”, “Kagor”, “Med?iotojų”, “?vejų”


- putojantis vynas ”Monserat”,


- brend?iai “Monserat”, “Lords”, “Forum”, “Oskaras”,


- viskis “Real Scotch Whiskey”,


- tekila “Grande Corona”,


- likeriai ”Juodųjų serbentų”, “Juodųjų slyvų”, ”Vy?nių”, “?okolado”, “Bren?io”, “Bra?kių”, “Vanilijos”.


- alkoholiniai kokteiliai “Ice drink” lime, “Ice drink” melon, “Ice drink” tropic, “Ice drink” tequilla & lemon, “Ice drink” cherry, “Ice drink” energy,


- sidras” Cool drink”.


Kaip matyti, įmonė gamina labai platų alkoholinių gėrimų asortimentą, ?iai prekių grupei ir bsu sudaromas marketingo planas.

3.1. Prekės, kainos, paskirstymo, rėmimo analizė
AB “Anyk?čių Vynas” gamina nema?ą alkoholinių gėrimų asortimentą. Pagrindinė gaminamų alkoholinių gėrimų kategorija – vynai, kurių įmonė siūlo labai įvairių, nuo paprasčiausių ir nebrangių iki sudėtingos technologijos ir ypatingo skonio, kokybe prilygstančių u?sienio gamintojų vynams. Įmonėje gaminami vynai pasi?ymi taip vadinamais tradiciniais skoniais (t.y. lietuvių vartotojų labiausiai mėgiami skoniai – spanguolių, juodųjų serbentų), o vynas “Pikų dama” - sudėtingos technologijos vaisių ir uogų vynas, pagamintas