Om kriget kommer

EC3DT


2004-01-22


”He was that scared he blacked out. Spooky. This kid just completely could not see, and all he needed was somebody to talk to him for a minute and calm him down.”


“Han var så rädd så att han fick en black-out.”Skrämmande!”. Grabben kunde bara inte se, allt han behövde var någon att prata med i någon minut och lugna ner honom””

”Jämför hur kriget skildras i Remarques bok och i en modern krigsfilm.”


I en modern krigsfilm så kan kriget skildras på många sätt och det beror på regissören och hur han vill belysa kriget i sin film. Jag har sett en del filmer där man får se soldater som faller ihop i tårar och som senare i livet får psykiska besvär.


I Band of Brothers så förekommer det flera stycken som får psykiska besvär T.ex. menige Albert Blithe som drabbas av hysterisk blindhet och nervsammanbrott och sen löjtnant Buck Compton som förändras drastiskt efter att fått vistas på fältsjukhus efter att han blev skjuten under operation Market Garden i Holland och vistelsen på fältsjukhus kan verkligen förändra en mäniskas psyke p.g.a. de syner av de lemlästade kropparna som dom får inetsat i deras minne.


Men det som knäckte honom var när hans två vänner Joe Toye och Bill Guarnere blev svårt skadade i granateld utanför staden Foy i Belgien, just som han försökte undsätta dem och hjälpa dem därifrån när han såg dom ligga där med benen sönderslitna av granaten.


Remarque berättar allting så detaljerat att man får känslan av att han själv har legat i en skyttegrav som när han berättar om att Paul bara hugger soldaten och kroppen rycker till, blir mjuk och sedan sjunker ihop och allt detta berättas så detaljerat att man får bilder av att det är bara instinkten som får honom att göra det och allt han har fått lära sig under träningen som har programmerat honom till den maskin han är.


Han tänkte inte på vad han gjorde det gjorde han först senare när han blev sig själv och förstod att det var en människa han hade dödat och insåg att han var någon son, någon man, någons fader och var del i flera människor liv och nu så hade han tagit hans liv.


Man kan aldrig komma över sådana händelser eller minnesbilder dem får man leva med resten av livet vilket i många fall åtskilliga som deltagit i någon form av krig får problem med senare i livet.
”Hur skulle du bete dig på ett slagfält?”

Hur jag skulle bete mig på ett krigsfält är en mycket svår fråga om inte helt omöjlig att svara på, men jag ”tror” att jag skulle fungera som en maskin som har gått igenom militär grundträning och fått lära sig allt om bajonett, vapenteknik och självförsvar samt att ta livet av en annan människa ”en soldat”. Det man får lära sig i träningen är att det är inte människor man skjuter, hugger och sticker ihjäl det är en fiende ett monster som inte har någon själ och den fienden måste dö, han är ett hot mot vår frihet, antingen så dör han eller så dör du och han skulle inte tveka att döda dig,


Man kan få en viss uppfattning av det som händer i vissa situationer i krig genom dokumentärfilmer Band of Brothers är en blandning av spel- och dokumentärfilm


Detta är ett verklighetsbaserat citat från filmen Band of Brothers.

En diskussion mellan menige Albert Blithe och Sgt. Speirs


”Sgt. Speirs : Vad är ditt namn soldat?”


”Albert Blithe : Blithe, Albert Blithe.”


”Sgt. Speirs : Vet du varför du gömde dig i diket Blithe?”


”Albert Blithe : Jag var rädd.”


”Sgt. Speirs : Vi är alla rädda.”


”Sgt. Speirs : Du gömde dig i det där diket för att du tror att det fortfarande finns hopp


men Blithe det enda hoppet som finns är att du accepterar att du är redan död. Desto snabbare du accepterar det desto snabbare kan du fungera som en soldat ska.”


”Sgt. Speirs : Utan barmhärtighet. Utan medlidande. Utan ånger.”


”Sgt. Speirs : Alla krig är beroende av det.”


” Sgt. Speirs : What’s your name trooper?”


“Albert Blithe : Blithe, sir. Albert Blithe”


“Sgt. Speirs : You know why you hid in that ditch Blithe?”


“Albert Blithe : I was scared”


“Sgt.