Mål på noen produkter:


1.2 Teglstein


Normalformatet på norsk teglstein er 228 mm x 108 mm x 62 mm, se figur 1.2. Andre vanlige formater er angitt i tabell 1.2.1. Teglstein leveres som massiv stein eller som hulltegl med 20-25 % hullandel. På ordreproduksjon leveres også en rekke spesialformater med avrundede eller skrå hjørner.

Tillatt målavvik for middel av 10 stein iht. NS 3000 er gitt i tabell 1.2.2:1.3 Lett-tegl


Lett-tegl består av samme grunnmateriale som vanlig teglstein, men har 20-30 % lavere egenvekt.


Lett-tegl produseres som blokk i to hovedformater som betegnes B9 og B15, jfr. tabell 1.3.


Blokkenes mål inklusive 13 mm mørtelfuge er tilpasset normale byggemål. Byggemålene for lett-tegl blir således 300 mm i lengden og 200 mm i høyden. Figur 1.3 illustrerer blokker av lett-tegl.
1.4 Lettklinkerblokker


Normalformatet på lettklinkerblokker er 500 mm x bredde x 250 mm. Figur 1.4 viser blokktyper av lettklinker. Bredden varierer fra 75 mm til 300 mm, og er avhengig av blokktype og densitet. Det leveres også spesialprodukter som U-blokker, konstruksjonsblokker og lydskilleblokker, se tabell 1.4. Tillatt målavvik iht. NS 3017 for blokker av lettklinkerbetong er tilvirkningsmål ± 3 mm.

1.5 Porebetongblokker


Gassbetong (trykkherdet lettbetong) omtales her som porebetong. Normalformatet på blokker av porebetong er 625mm x bredde x 250mm. Figur 1.5 viser de vanligste formater for porebetongblokker. Bredden varierer fra 50 mm opp til 400 mm, og er avhengig av blokktype og densitet, se tabell 1.5. Standardblokker leveres med not og fjær. Det leveres også spesialprodukter som U-blokker, bjelker for overdekninger samt storblokk med lengde 1000 mm.


Tillatt målavvik iht. NS 3016 for blokker av porebetong er tilvirkningsmål ± 1mm.
1.6 Kalksandstein


Kalksandstein for muring finnes i mange forskjellige
formater både for stein og blokkmuring, jfr tabell 1.6. Noen av disse lagerføres i Norge. Stein leveres normalt med glatte kanter mens blokk og små elementer leveres med fortanning i stussen. Figur 1.6 viser de vanligste kalksandsteinformatene.

Forskjellige buetyper


Følgende 8 skisser i dette underkapittel er hentet fra
boken "Fagtegning for murere" av Rolf Ulfstein. Stiplinger angir geometriske hjelpelinjer. Buens radius er definert av hjelpelinjens startpunkt.


Stikkbue


Denne buetypen er del av en halvsirkel, og brukes mest over dører, porter og vinduer. For å kunne konstruere denne buetypen må åpningens bredde, pilhøyden og buens høyde være gitt.


Rundbue


Denne buetypen har form av en halvsirkel. Vederlagene, dvs buens anlegg mot veggen, bør falle sammen med en liggefuge og blir således alltid vannrette. Buens sentrum ligger i samme høyde som vederlagene, men kan allikevel løftes eller senkes litt for at toppunktet skal falle sammen med en liggefuge.


Spissbue


Denne buetypen har to sentre som ligger i vederlagslinjen. Ligger sentrene i murfalsen kalles buen en full spissbue. Hvis sentrene ligger innenfor eller utenfor buen, kalles den henholdsvis lanseformet eller fortrykt spissbue.


Fortrykt bue


Denne buetypen konstrueres som oftest med tre sentre, men også med fem sentre. For å kunne konstruere denne buetypen må pilhøyden være gitt. Videre må vederlagslinje og buens høyeste punkt falle sammen med en liggefuge.


Rett bue


Rette overdekninger kalles gjerne rette buer fordi virkemåten er den samme enten buen er rett eller krum. Betingelsene for at en rett overdekning skal kunne kalles en bue er allikevel at steinene er skråstilte slik at fugene peker mot et sentrum i åpningens vertikale midtakse. Det må derfor brukes tilhogde steiner. Buesentrets plassering bestemmer steinens skråhogging. Selv om buen skal være rett, mures den gjerne med en liten pilhøyde på 5 mm for at den ikke skal henge etter at murverket har satt seg.

Stikkbue med 1-steins buehøyde, murt i forband

Rundbue med 1-steins buehøyde, murt i forband

Rundbue murt som to 1/2-steins buer i konsentriske ringer


Full spissbue. Radius lik spennvidde

Fortrykt spissbue

Lanseformet spissbue

Fortrykt bue

Rett bue


Overdekninger


Muring av rette buer krever betydelig forarbeid på grunn av tilhogging av steinen. Av den grunn er det etablert en praksis med å mure rette overdekninger av stående stein og med vertikale parallelle fuger. Av og til ser man slike buer utført med vekselvis 1/1 og 1/2-stein slik at det oppnås en forbandvirkning. Mer vanlig er det å bruke bare 1/1-stein i et stenderskift, eller kun 1/2-stein i et rullskift.

Stenderskift inn i forbandet krever høydetilpassing av stående stein. Tilpassingsstein i forbandet er skravert

Rullskift i overdekningen med utmurte falser hvor forbandet ikke konsekvent